Tag Archives: video conference

Hội nghị truyền hình là gì?

Hội nghị truyền hình (Video conferencing) là một phương thức hỗ trợ cho nhiều người [...]