Hotline (24/7)

090 19 19 787 – 0982 546 909

Khóa Học

INTERNET MARKETING THỰC HÀNH

Ngày khai giảng: 02/06/2020

Ca học: Thứ 3,5,7 - Ca: 19h - 21h

Đăng ký ngay: 090 1919 787

Khóa học Adobe Premiere Thần Tốc

Ngày khai giảng: 09/06/2020

Ca học: Thứ 3,5,7 - Ca: 18h - 21h

Đăng ký ngay: 090 1919 787

Khóa học làm Video Marketing với Smartphone

Ngày khai giảng: 01/06/2020

Ca học: Thứ 2,4,6 - Ca: 18h - 21h

Đăng ký ngay: 090 1919 787

Khóa Học Marketing Online Chiến Lược

Ngày khai giảng: 03/06/2020

Ca học: Thứ 2,4,6 - Ca: 18h00-21h00

Đăng ký ngay: 090 1919 787

Khóa Học Facebook Marketing

Ngày khai giảng: 09/06/2020

Ca học: Thứ 3,5,7 - Ca: 18h00-21h00

Đăng ký ngay: 090 1919 787

Khóa học SEO – Đưa website lên top Google

Ngày khai giảng: 06/06/2020

Ca học: Thứ 3,5,7 – Ca: 18h00-21h00

Đăng ký ngay: 090 1919 787

Ý tưởng và tư duy trong thiết kế đồ họa

Ngày khai giảng: 11/06/2020

Ca học: Thứ 3,5,7 - Ca: 17h30 - 19h30

Đăng ký ngay: 090 1919 787

Khóa Học Đồ Họa Quảng Cáo

Ngày khai giảng: 08/06/2020

Ca học: Thứ 2,4,6 – Ca: 19h30 - 21h15

Đăng ký ngay: 090 1919 787

Thiết kế đồ họa Photoshop

Ngày khai giảng: 10/06/2020

Ca học: Thứ 2,4,6 – Ca: 19h30 - 21h15

Đăng ký ngay: 090 1919 787

Thiết kế đồ họa CorelDraw

Ngày khai giảng: 15/06/2020

Ca học: Thứ 2,4,6 – Ca: 19h30 - 21h30

Đăng ký ngay: 090 1919 787

Thiết kế đồ họa Illustrator

Ngày khai giảng: 12/06/2020

Ca học: Thứ 2,4,6 – Ca: 17h30 - 19h30

Đăng ký ngay: 090 1919 787

Khóa Học Nghề Bán Hàng Online

Ngày khai giảng: 14/06/2020

Ca học: Thứ 7&CN : 8h00-11h00 & 14h00-17h30

Đăng ký ngay: 090 1919 787

Xin chào! Khatech có thể giúp gì cho bạn?