Hotline (24/7)

090 19 19 787 – 0982 546 909

Khóa Học

Khóa học làm Video Marketing với Smartphone

Ngày khai giảng: 24/02/2020

Ca học: Thứ 2,4,6 - Ca: 21h - 23h

Đăng ký ngay: 090 1919 787

Khóa Học Marketing Online Chiến Lược

Ngày khai giảng: 24/02/2020

Ca học: Thứ 2,4,6 - Ca: 18h00-21h00

Đăng ký ngay: 090 1919 787

Khóa Học Facebook Marketing

Ngày khai giảng: 25/02/2020

Ca học: Thứ 3,5,7 - Ca: 18h00-21h00

Đăng ký ngay: 090 1919 787

Khóa học SEO – Đưa website lên top Google

Ngày khai giảng: 20/02/2020

Ca học: Thứ 3,5,7 – Ca: 18h00-21h00

Đăng ký ngay: 090 1919 787

Ý tưởng và tư duy trong thiết kế đồ họa

Ngày khai giảng: 19/02/2020

Ca học: Thứ 3,5,7 - Ca: 17h30 - 19h30

Đăng ký ngay: 090 1919 787

Khóa Học Đồ Họa Quảng Cáo

Ngày khai giảng: 19/02/2020

Ca học: Thứ 2,4,6 – Ca 2: 19h30 - 21h30

Đăng ký ngay: 090 1919 787

Thiết kế đồ họa Photoshop

Ngày khai giảng: 19/02/2020

Ca học: Thứ 2,4,6 – Ca: 17h30 - 19h30

Đăng ký ngay: 090 1919 787

Thiết kế đồ họa CorelDraw

Ngày khai giảng: 19/02/2020

Ca học: Thứ 2,4,6 – Ca: 17h30 - 19h30

Đăng ký ngay: 090 1919 787

Thiết kế đồ họa Illustrator

Ngày khai giảng: 19/02/2020

Ca học: Thứ 2,4,6 – Ca: 17h30 - 19h30

Đăng ký ngay: 090 1919 787

Khóa Học Nghề Bán Hàng Online

Ngày khai giảng: 11/02/2020

Ca học: Thứ 7&CN : 8h00-11h00 & 14h00-17h30

Đăng ký ngay: 090 1919 787

Xin chào! Khatech có thể giúp gì cho bạn?