(Chinhphu.vn) – Ngày 20/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam 2013 với chủ đề “Công nghệ thông tin-nền tảng của phương thức phát triển mới, nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia”.
 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Diễn đàn cấp cao CNTT-Truyền thông Việt Nam lần thứ 3, năm 2013, khai mạc sáng 20/6. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Diễn đàn cấp cao CNTT-Truyền thông Việt Nam lần thứ 3, năm 2013, khai mạc sáng 20/6. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
 
Thưa ngài Yukio Hatoyama, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nhật Bản
Thưa quý vị và các bạn,

Hôm nay, tôi rất vui mừng tham dự Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam 2013 với chủ đề “Công nghệ thông tin-nền tảng của phương thức phát triển mới, nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia”.

Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt chào mừng quý vị và các bạn tới dự Diễn đàn quan trọng này tại thủ đô Hà Nội – Thành phố vì Hòa bình, tươi đẹp và mến khách của Việt Nam chúng tôi.

Diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin và truyền thông là cơ hội để thảo luận, chia sẻ nhận thức, xu thế, tầm nhìn và các định hướng, giải pháp nhằm phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sau 2 năm tổ chức, Diễn đàn đã tạo được uy tín lớn, đề xuất được những khuyến nghị có giá trị vào việc xây dựng chủ trương, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Tôi đánh giá cao sáng kiến của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam tổ chức thường niên Diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam.

Diễn đàn năm nay bàn về việc phát huy vai trò của công nghệ thông tin trong nâng cao năng lực cạnh tranh. Tập trung vào các vấn đề xây dựng hạ tầng thông tin quốc gia, cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và đẩy mạnh cải cách giáo dục, đào tạo. Đây là những vấn đề đang được Chính phủ đặc biệt quan tâm giải quyết.

Thưa quý vị,

Công cuộc Đổi mới của Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, vươn lên nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên Việt Nam đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế Việt Nam phát triển chưa ổn định, bền vững; chất lượng tăng trưởng còn thấp, hiệu quả đầu tư chưa cao; cải cách hành chính còn chậm; không ít chỉ số cạnh tranh quốc gia của Việt Nam vẫn còn thua kém một số nước trong khu vực.

Thách thức phát triển đối với Việt Nam là rất lớn. Để vượt qua những thách thức đó, Việt Nam đặt ra yêu cầu phải phát triển nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo nền tảng đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phương thức nào để thực hiện được mục tiêu nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia, đưa Việt Nam thoát khỏi nguy cơ tụt hậu, vượt qua bẫy thu nhập trung bình và phát triển kinh tế trí thức. Tôi hy vọng Diễn đàn hôm nay sẽ thảo luận để đưa ra nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích nhằm giải đáp được phần nào câu hỏi đó.

Thưa quí vị,

Sự bùng nổ của công nghệ thông tin, với các nền tảng công nghệ di động, điện toán đám mây, dữ liệu lớn đang hình thành nên xu thế phát triển “thông minh” trên mọi lĩnh vực từ hạ tầng thông minh, đô thị thông minh, y tế và giáo dục thông minh đến Chính phủ thông minh và quốc gia thông minh.

Từ năm 2000, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp thích hợp về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, trong đó xác định công nghệ thông tin là một trong các động lực quan trọng nhất của phát triển, góp phần làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, vǎn hoá, xã hội của đất nước. Hơn mười năm qua, công nghệ thông tin đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có tốc độ tăng trưởng và hiệu quả cao, đóng góp trực tiếp gần 7% GDP của đất nước, đồng thời có tác động lan tỏa thúc đẩy phát triển nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội. Hạ tầng viễn thông và dịch vụ viễn thông Việt Nam đang từng bước phát triển để ngang tầm khu vực và thế giới. Việt Nam đã có vị trí trên bản đồ công nghệ thông tin thế giới. Mức độ triển khai Chính phủ điện tử của Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 4 trong các quốc gia khu vực Đông Nam Á[1]. Việt Nam đã đứng trong Nhóm 10 nước hấp dẫn nhất về gia công phần mềm và trở thành đối tác lớn thứ 2 của Nhật Bản. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã lọt vào danh sách 10 thành phố mới nổi về gia công phần mềm.

Công nghệ thông tin là một lợi thế phát triển đặc biệt của Việt Nam trên nền tảng nguồn nhân lực trẻ, dồi dào và được đào tạo cơ bản. Để phát huy lợi thế này, từ năm 2010 Chính phủ đã triển khai Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông. Tiếp đó, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa các lĩnh vực hạ tầng kinh tế xã hội và xây dựng kết cấu hạ tầng thông minh cho sự phát triển hiện đại. Tháng 6/2013, Chính phủ đã phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu dân cư 2013-2020 nhằm đổi mới căn bản tổ chức và hoạt động quản lý Nhà nước, tạo thuận lợi cho mọi giao dịch của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Từ thực tiễn phát triển, chúng ta cần khẳng định công nghệ thông tin là trục kết nối chính và là một yếu tố có ảnh hưởng quyết định đến góp phần thực hiện thành công 3 đột phá chiến lược gồm hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hạ tầng đồng bộ gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Thưa quí vị,

Để công nghệ thông tin thực sự trở thành nền tảng của phương thức phát triển mới, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu cùng triển khai một số nội dung nhiệm vụ giải pháp chủ yếu sau đây:

Một là nâng cao nhận thức, quán triệt quan điểm công nghệ thông tin là một nền tảng của phương thức phát triển mới trong các cấp quản lý, các ngành kinh tế xã hội, trong mỗi doanh nghiệp và toàn xã hội. Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh và quản lý hướng tới mục tiêu nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia, coi đây là con đường ngắn nhất để Việt Nam tiến kịp các nước phát triển – tiến cùng thời đại.

Hai là xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin quốc gia, ban hành chuẩn thông tin quốc gia bảo đảm khả năng kết nối liên thông, đồng bộ, chú trọng công tác an ninh, an toàn và bảo mật thông tin quốc gia.

Ba là đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, làm chủ các bí quyết, giải pháp công nghệ mới. Ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin của từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương, doanh nghiệp và của cả quốc gia.

Bốn là xây dựng cơ chế chính sách tạo thuận lợi và hiệu quả cao nhất nhằm bảo đảm việc ứng dụng công nghệ thông tin trở thành một yêu cầu tiên quyết trong mọi ngành, mọi lĩnh vực, mọi công trình, dự án đầu tư trong tiến trình phát triển.

Năm là tạo môi trường thuận lợi cho phát triển thị trường công nghệ thông tin, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển, tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước và xây dựng năng lực canh tranh vươn ra thị trường nước ngoài.

Sáu là tăng cường hợp tác quốc tế, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài để phát triển công nghệ thông tin.

Bảy là phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin được coi là nhiệm vụ quan trọng của toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội. Người đứng đầu tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về triển khai ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Để thực hiện được những định hướng phát triển nêu trên, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu rất cao, sự chung tay cùng hành động của tất cả các ngành các cấp, các doanh nghiệp, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu.

Thưa quý vị và các bạn,

Nhân dịp này, tôi chân thành cảm ơn ngài Yukio Hatoyama nguyên Thủ tướng Chính phủ Nhật Bản đã tới Việt Nam tham dự Diễn đàn. Sự hiện diện của Ngài hôm nay mang ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ và tăng cường hợp tác hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản; đồng thời thúc đẩy sự hợp tác có hiệu quả giữa hai nước về công nghệ thông tin và truyền thông. Việt Nam luôn mong muốn nhận được sự hỗ trợ, hợp tác và học hỏi kinh nghiệm của Nhật Bản, một cường quốc hàng đầu thế giới về công nghệ thông tin và truyền thông.

Thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi xin chúc Diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2013 thành công tốt đẹp.

Theo website thủ tướng chính phủ

Lịch khai giảng

[table id=1 /]

Khatech – Trường đào tạo chuyên sâu Digital Marketing

TP. HCM: 208 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông , Quận 7. Số 41 Đ2KDC Jamona Golden Silk
TP. Nha Trang: 43 Lê Hiến Mai (A5), P. Phước Hải, TP. Nha Trang
Điện thoại: 090.1919.7870982.546.909
Email: info@khatech.com

Liên hệ ngay

Kết nối với chúng tôi qua: