Khi quảng cáo trực tuyến trên Google, tên miền là một trong những yếu tố quan trọng. Google phân biệt tên miền có www và tên miền không có www(non-www). Ví dụ : www.khatech.com hay khatech.com là 2 dạng tên miền mà Google thấy khác nhau. Khi quảng cáo Google, các SEOer thường chuyển đổi sang một dạng tên miền. Người ta gọi cách chuyển đổi này là phương pháp Redirect 301.

[heading style=”1″]Cách 1: Làm trên hosting panel[/heading]

Để làm phương pháp này chúng ta truy cập vào hosting của website. Ở đây chúng ta thực hiện trên hosting Cpanel

Đầu tiên, chúng ta tìm đến phần Domains, và chọn vào Redirect

Chuyển đổi từ www sang non-www
Nơi để chuyển từ www sang non-www

 [list style=”check”]

  • Trong phần Type: ta chọn Permanent(301)
  • Phần trống sau http://wwww. ta điền domain khatech.com
  • Phần redirects to: ta điền đầy đủ http://khatech.com
  • www. redirection ta chọn: only redirect with www
  • Check vào Wild Card Redirect
  • Cuối cùng chọn Add
[/list]
Cấu hùnh chuyển www sang non-www
Cấu hùnh chuyển www sang non-www

 

[heading style=”1″]Cách 2: Sửa file .htaccess[/heading]

Áp dụng với server apache

Trong file .htaccess dùng câu lệnh dưới đây để mở mod_rewrite.

RewriteEngine On

Thêm 2 câu lệnh vào dưới câu lệnh trên

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.khatech.com

RewriteRule ^.*$ http://khatech.com%{REQUEST_URI} [R=301,L]

Thay www.khatech.com và http://khatech.com bằng domain của bạn

Theo Khatech Education

Khatech – Trường đào tạo chuyên sâu Digital Marketing

TP. HCM: 208 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông , Quận 7. Số 41 Đ2KDC Jamona Golden Silk
TP. Nha Trang: 43 Lê Hiến Mai (A5), P. Phước Hải, TP. Nha Trang
Điện thoại: 090.1919.7870982.546.909
Email: info@khatech.com

Liên hệ ngay

Kết nối với chúng tôi qua: