Tag Archives: tao usb boot

Tạo Hiren’s BootCD từ ổ USB

– Bạn đã từng gặp trường hợp máy tính không có ổ CD hoặc ổ [...]