Tag Archives: shut down

Nên Shut Down, Sleep hay Hibernate laptop?

Các máy tính đều có 3 chế độ Seep, Hibernate, và Shut Down. Sleep cho [...]