Tag Archives: kiem tra AD

Kiểm tra AD cài hoàn chỉnh chưa

CÁC BƯỚC KIỂM TRA 1. Domain Configuration – Đúng tên Domain – Trong OU Domain [...]