Tag Archives: danh ngon thanh cong

NHỮNG CÂU DANH NGÔN HAY NHẤT VỀ THÀNH CÔNG – P2

Thất bại không phải là vấp ngã mà là cứ nằm lì sau khi ngã [...]

NHỮNG CÂU DANH NGÔN HAY NHẤT VỀ THÀNH CÔNG – P1

Chúng ta có bốn mươi triệu lý do về sự thất bại nhưng không có [...]