Tag Archives: chỉnh sửa hosts file

Chặn website bằng hosts file trên Windows 8

Do những vấn đề liên quan đến bảo mật mà Windows 8 không cho phép [...]