Tài Liệu Thực Hành

Tài liệu thực hành môn Photoshop bài Hiệu ứng Text

Dưới đây là tài liệu và các bước để các bạn thực hành bài tập [...]

Tài liệu thực hành môn Photoshop bài Chấm sửa ảnh và làm mịn da

Dưới đây là tài liệu và các bước để các bạn thực hành bài tập [...]

Tài liệu thực hành môn Photoshop bài Chuyển màu cho ảnh trắng đen

Dưới đây là tài liệu và các bước để các bạn thực hành bài tập [...]

Tài liệu thực hành môn Photoshop bài Tô màu cho các nhân vật hoạt hình

Dưới đây là tài liệu và các bước để các bạn thực hành bài tập [...]

Tài liệu thực hành môn Photoshop bài ghép rau củ quả

Dưới đây là tài liệu và các bước để các bạn thực hành bài tập [...]