Tài liệu quản trị mạng, tài liệu MCSA, MITP-SA, MCSE

KHATECH cung cấp tài liệu hoc quan tri mang  MCSA + MCTS 2008, MCSE, MẠNG CĂN BẢN bao gồm:

– Các bài lab từ forum

– Các bài Video Lab

– Tài liệu giảng dạy chính thức của Microsoft – MOC

– Sách tự học  từ Microsoft – Training Kit

1. Bài viết có giá trị

2. Video hướng dẫn học quản trị mạng

3. Tài liệu giảng dạy MCSA chính thức của Microsoft (MOC – Microsoft Official Curriculum)

70-270-XP MOC

70-290-MANAGING MOC

– 70-291- INFRA MOC

+ Phần 1

+ Phần 2

70-299 – Public Key Infrastructure (PKI)

70-236 – Exchange Server 2007

70-351 – Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006

*. Tài liệu Training Kit –> tài liệu tự học

4. Tài liệu TranningKit học MCSE

70-293 Training Kit Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure

70-294 Training Kit Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 AD

70-297 Training Kit Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure

5. Hướng dẫn sử dụng Windows 7:

Sử dụng Win7

Windows 7 Guidebook and users

Gọi số: 058.3 701.701 để được hỗ trợ

quản trị mạng là gì?

MCSA, MCITP-SA là gì?

MCSE+MCITP-EA là gì?

Lịch khai giảng

[table “1” not found /]

lộ trình thi quản trị mạng quốc tế

TOP