Hội thảo “Mastering Active Directory On Windows Server 2008”

Giới thiệu:

Với nhu cầu tìm hiều và sử dụng Windows Server 2008 ngày càng cao. Khatech tổ chức Hội thảo: “Mastering Active Directory On Windows Server 2008

Nội dung:

  • Giới thiệu tổng quan hệ thống mạng Domain
  • Triển khai mô hình Single Domain
  • Triển khai mô hình Multiple Domain
  • Quản lý Operation Master Role
  • Triển khai Read Only Domain Controller & Read Only DNS Server

Thời gian, địa điểm:

Thời gian: 8h ngày 08/04/2012

Địa điểm: Trung tâm đào tạo quản trị mạng quốc tế Khatech, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang

Đăng ký online tại đây

Hoặc gửi Email tới: info@khatech.com

Subject:     Đăng ký “Hội thao Mastering Active Directory On Windows Server 2008”

Nội dung:

Họ&Tên: ————————

Nghề nghiệp: ——————-

Email: —————————

Điện thoại: ———————-

Nick Yahoo: ——————-

TOP