Responsive Menu
Add more content here...

Hotline (24/7)

090 19 19 787 – 0982 546 909

Làm sao để thiết kế Logo kinh doanh ấn thượng nhất?

 Logo có hai hình thức cơ bản, một là biểu tượng trừu tượng như quả táo của Apple , hai là sự cách điệu tên của công ty. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp cả hai hình thức trên: