Responsive Menu
Add more content here...

Hotline (24/7)

090 19 19 787 – 0982 546 909

{Hội Thảo} Giải pháp Mail Online + Relay Mail cho Doanh nghiệp

Mục đích hội thảo:
Trải nghiệm thực tế cách xây dựng và quản lý hệ thống Mail cho doanh nghiệp.
Nội dung:
  • Giới thiệu tổng quan nguyên lý hoạt động hệ thống Mail.
  • Các phương thức xây dựng hệ thống Mail.
  • Qui trình xây dựng hệ thống mail nội bộ.
  • Qui trình xây dựng hệ thống mail Online + Relay Mail

Đơn vị tổ chức: Trung tâm đào tạo quản trị mạng Khatech
Thời gian, địa điểm:

  • Thời gian: 8h ngày 24/06/2012
  • Địa điểm: Trung tâm đào tạo quản trị mạng Khatech, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

Nhiều phần quà hấp dẫn.
Đăng ký online tại đây.
Hoặc:  Gửi Email tới: info@khatech.com

Subject: Đăng ký “Giải pháp Mail Online + Relay Mail cho Doanh nghiệp”

Nội dung:
Họ&Tên: ————————
Nghề nghiệp: ——————-
Email: —————————
Điện thoại: ———————-
Nick Yahoo: ——————-