Responsive Menu
Add more content here...

Hotline (24/7)

090 19 19 787 – 0982 546 909

Tài liệu thực hành môn Photoshop bài Hiệu ứng Text

Dưới đây là tài liệu và các bước để các bạn thực hành bài tập Hiệu ứng Text trong Photoshop

Một số Effect thông dụng

 • Drop Shadow: Tạo đổ bóng cho đối tượng
 • Inner Shadow: Tạo bóng đổ vào bên trong
 • Outer Glow: Hiệu ứng phát sáng
 • Inner Glow: Phát sáng vào bên trong
 • Bevel and Emboss: Hiệu ứng chữ nổi tự nhiên
 • Gradient Overlay: Hiệu ứng tô màu chuyển sắc cho đối tượng
 • Pattern Overlay: Hiệu ứng áp mẫu tô vào đối tượng
 • Stroke: Hiệu ứng tô đường viền cho đối tượng

Thực hành

 • Bước 1: Tải tài liệu tại địa chỉ
 • Bước 2: Mở hình ảnh
 • Bước 3: Dùng công cụ vẽ vùng chọn hình chữ nhật bao quanh chữ Open House => Ctrl + J để copy lên Layer mới
 • Bước 4: Dùng công cụ Magic Wand để xóa phần dư

(Hoặc Ấn Ctrl + Click vào Layer mới tạo => Chọn Seclect => Color Range => Hút vào phần trắng để Load vùng chọn => Sau đó xóa vùng chọn)

 • Bước 5: Ấn Ctrl + Click vào Layer Open House để Load vùng chọn => Tô màu
 • Bước 6: Tương tự tạo Layer và tô màu các chữ còn lại 
+ Hiệu ứng cho chữ G

 • Chọn Layer chữ G => Chọn Fx => Chọn hiệu ứng phát sáng vào bên trong Inner Glow và thiết lập thông số

+ Hiệu ứng cho chữ Green Gold

 • Chọn Layer chữ Green Gold => Chọn hiệu ứng phát sáng bên ngoài Outer Glow và thiết lập thông số

+ Tiếp tục thêm các hiệu ứng khác cho các chữ còn lại
 

Link Download: Nhấp vào để tải tài liệu