Responsive Menu
Add more content here...

Hotline (24/7)

090 19 19 787 – 0982 546 909

Tài liệu quản trị mạng MCSA 2012 của Microsoft

Gửi tặng tài liệu QUẢN TRỊ MẠNG chính thức của Microsoft

mcsa-server-2012

Thời đại công nghệ số, dân kỹ thuật dần có vai trò quan trọng trong công ty và cuộc sống, chúng ta phụ thuộc nhiều vào máy móc và công nghệ. Trong công ty hệ thống mạng đóng vai trò quan trọng, sự ổn định của hệ thống mạng giúp nhân viên làm việc hiểu quả và năng suất cao.

Do đó vai trò của quản trị mạng là xây dựng và vận hành hệ thống mạng sao cho luôn ổn định để nhân viên làm việc.

Chứng chỉ QUẢN TRỊ MẠNG MCSA  (Microsoft Certified Solutions Associate) của Micrsoft là chúng chỉ uy tín, phổ biến của hãng công nghệ Microsoft. Dân quản trị mạng chuyên nghiệp cần chinh phục nó để có vị trí công việc vững chắc.

Chúng tôi xin gửi đến các bạn bộ tài liệu chính thức của Microsoft. Chúng tôi sẽ gửi tài liệu qua email cho các bạn, hãy nhập thông tin để hệ thống gửi qua cho các bạn.

Thân mến.